Przywracanie nośności

Każdy budynek, który jest wznoszony musi mieć tak zwane ściany nośne, które gwarantują jego stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. Projektując budynki zakłada się, że wszelkie obciążenia przenoszą wyłącznie ściany nośne. Ściany działowe często też przenoszą obciążenia. Są one jednak zdecydowanie niższe i w obliczeniach wytrzymałościowych nie są brane pod uwagę.

Pod względem sposobu przenoszenia obciążeń można wyróżnić następujące rodzaje budynków:

 • budynki o konstrukcji modułowej (czyli wykonane z gotowych modułów – prefabrykatów)
 • budynki o konstrukcji szkieletowej (czyli takie, w których szkielet przenosi obciążenia). Szkielet jest później wypełniany ścianami, które nie przenoszą obciążeń
 • budynki o konstrukcji nośnej zapewnianej przez ściany
 • budynki o konstrukcji mieszanej

Utrata nośności budynku

Budynek może stracić nośność, jeśli podczas prac budowlanych zostanie naruszona konstrukcja którejś ze ścian nośnych. Utrata nośności może również nastąpić w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych – na przykład trzęsienia ziemi, wybuchu gazu czy tąpnięcia w kopalni głębinowej na terenach górniczych. Po naruszeniu konstrukcji nośnej budynku należy ocenić, które ściany zostały uszkodzone oraz podjąć decyzję, jak nośność przywrócić. Po naruszeniu konstrukcji ścian należy również sprawdzić, ile z nich jest uszkodzonych i jak poważne są uszkodzenia. W przypadku bardzo poważnych uszkodzeń możliwe jest również odstąpienie od prac polegających na przywracaniu nośności i rozbiórka budynku.

 
Przywracanie nośności budynków


Przywracanie nośności budynku należy realizować możliwie szybko po wykryciu uszkodzenia ściany nośnej. Zbyt długa zwłoka w podjęciu prac budowlanych może skutkować pogłębieniem uszkodzeń w ścianie nośnej, co w konsekwencji zwiększy koszty remontu, a w skrajnym przypadku może go nawet uniemożliwić.

Nasze prace przebiegają w następujący sposób:

 • oględziny w miejscu prowadzenia prac
 • przygotowanie oferty i kalkulacji kosztów robót budowlanych
 • rozpoczęcie prac po przekazaniu budynku. Istnieje również możliwość podparcia stropów lub konstrukcji już po zaakceptowaniu oferty za pomocą stempli budowlanych. Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo pracy.
 • po wykonaniu prac modernizacyjnych przekazujemy budynek inwestorowi, który dokonuje
  odbioru
 • w sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie odbioru przez urząd, zawiadamiamy
  również urząd o zakończeniu prac.

 
Zwiększanie nośności budynków


Nasza firma oferuje również zwiększanie nośności budynków przez wzmacnianie fundamentów, dobudowywanie lub wzmacnianie istniejących ścian nośnych. Procedura wykonania zadania wygląda podobnie, jak przy przywracaniu nośności.

Dlaczego warto nam zaufać?

Swoją ofertę kierujemy zarówno do przedsiębiorców, jak i do prywatnych inwestorów. Nasza firma składa się z godnych zaufania, doświadczonych pracowników, którzy przykładają się do swojej pracy i którzy się na niej bardzo dobrze znają. Organizujemy sobie pracę w taki sposób, by móc dotrzymać wyznaczonych wspólnie z klientem terminów. Dobre ceny to również nasz znak rozpoznawczy. Zapraszamy do kontaktu i składania zapytań.

Zobacz także uszczelnienia dylatacji i przecieków w budynkach.