Iniekcje ciśnieniowe – iniekcja ciśnieniowa ścian w budynkach

Prowadzimy prace z zakresu iniekcji ciśnieniowych w budynkach. Bardzo często zdarza się, że wody opadowe oraz gruntowne są przyczyną niechcianych przecieków do wnętrza budynków i wiążą się z wieloma problemami. Woda dostaje się do wewnątrz z powodu nieszczelności konstrukcji budowlanych i czasem sprawia, że budynki nie nadają się już do użytkowania. Na szczęście istnieje sposób na to, by odpowiednio wcześnie zabezpieczyć uszkodzone elementy budowli – są nim iniekcje.

Nasza firma w kompleksowy sposób może zająć się iniekcją, to znaczy wprowadzaniem pompowalnego iniektu w zadane środowisko. Dzięki temu wzmocni je oraz uszczelni – wszystko to przy wykorzystaniu parametrów iniektu po jego stężeniu. Wybrane medium wtłoczamy pod ciśnieniem w konkretne miejsca konstrukcji, poprzez wykonane wcześniej otwory iniekcyjne. Jest to metoda bezinwazyjna, bo pozwala na eliminację przyczyn oraz skutków problemu, bez konieczności rozbiórki elementów konstrukcji budynku. Nasze usługi nie wiążą się też z prowadzeniem uciążliwych robót ziemnych czy z koniecznością wyłączania naprawianych obiektów z eksploatacji.

Naszym Klientom oferujemy trzy metody iniekcji, o których dokładniej poniżej

Iniekcja grawitacyjna

Iniekcja grawitacyjna polega ona na wprowadzeniu środków chemicznych do otworów (w murze) o średnicy 2-3 centymetrów, oddalonych od siebie o 15-20 centymetrów. Otwory te wykonujemy pod kątem mniej więcej 30° do poziomu, dzięki czemu płyn samoistnie (pod wpływem grawitacji) przedostaje się w głąb muru. Metoda ta pozwala na odtworzenie izolacji poziomej i pionowej w murach, gdzie wilgotność nie przekracza 10%. Preparatem iniekcyjnym jest tu zazwyczaj mieszanka cementu portlandzkiego, aktywatorów krzemianowych oraz wody. Powstała dzięki niemu blokada jest odporna na agresywne działanie środowiska, to znaczy na działanie: wody deszczowej, chlorowanej wody, ścieków bytowych, olejów mineralnych czy też wody z cieków lub zbiorników wodnych.

Iniekcja niskociśnieniowa

Tutaj otwory wykonujemy w spoinie poziomo albo pod kątem do 45°, w odległości co 20 centymetrów. Kiedy mur jest zwarty albo wykonany z cegły o niskiej nasiąkliwości, otwory rozmieszcza się w dwóch rzędach (z odstępem wynoszącym mniej więcej 8 cm). Metoda ta pozwala na kontrolowane, a jednocześnie szybkie nasączanie muru iniektem i wykonanie w nim trwałych oraz skutecznych przepon poziomych. Iniekcję niskociśnieniową można zastosować nawet przy zawilgoceniu muru sięgającym 60%.

Iniekcja wysokociśnieniowa

Iniekcja ciśnieniowa – przy tej metodzie, zasady tworzenia otworów są podobnej jak przy iniekcji niskociśnieniowej. W iniekcji tej, do konstrukcji budynku pod dużym ciśnieniem wtłacza się substancję uszczelniającą. Wybór substancji zależy od materiału, z jakiego wykonane są ściany/stropy. Mogą to być więc: krzemiany, żywice epoksydowe lub poliuretanowe. żele akrylowe albo zaczyny betonowe. W czasie podejmowanych działań uszczelniamy nie tylko przecieki widoczne gołym okiem, ale także wypełniamy drobne rysy i pory. Iniekcja wysokociśnieniowa sprawdza się również przy wzmacnianiu konstrukcji, stabilizowaniu gruntu i kotwieniu ścian wykopów.

Zapraszamy także do zapoznania się z innymi pomocnymi tematami:

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania także z innych naszych usług! W przypadku pytań prosimy o kontakt: Warszawa tel. 507 436 719