Zakres usług

Specjalizujemy się w izolacji metodami iniekcji

 • grawitacyjnej
 • niskociśnieniowej
 • wysokociśnieniowej

Uszczelnianie konstrukcji budowlanych

 • rys w konstrukcjach żelbetowych i murowych
 • przerw dylatacyjnych
 • przerw roboczych
 • wykonywanie izolacji poziomych i pionowych (kurtyna bez konieczności odkopywania ścian fundamentowych)
 • izolacja zbiorników na wodę pitną i p.poż

Wzmacnianie konstrukcji budowlanych

 • sklejanie elementów konstrukcyjnych
 • przywracanie nośności

Naprawa i ochrona żelbetu

 • reprofilacja ubytków i zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych
 • naprawa elementów żelbetowych stropów ceramicznych

Izolacja płyt dennych

 • membrana Preprufe®

Wszystkie prace są wykonywane przez osoby dobrze wyszkolone, które posiadają odpowiednie kwalifikacje. Do prac iniekcyjnych należy stosować specjalistyczny sprzęt oraz odzież ochronną.