Zakres usług

Specjalizujemy się w izolacji metodami iniekcji

 • grawitacyjnej
 • niskociśnieniowej
 • wysokociśnieniowej

Uszczelnianie konstrukcji budowlanych

 • rys w konstrukcjach żelbetowych i murowych
 • przerw dylatacyjnych
 • przerw roboczych
 • wykonywanie izolacji poziomych i pionowych (kurtyna bez konieczności odkopywania ścian fundamentowych)
 • izolacja zbiorników na wodę pitną i p.poż

Wzmacnianie konstrukcji budowlanych

 • sklejanie elementów konstrukcyjnych
 • przywracanie nośności

Naprawa i ochrona żelbetu

 • reprofilacja ubytków i zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych
 • naprawa elementów żelbetowych stropów ceramicznych

Izolacja płyt dennych

 • membrana Preprufe®

Wszystkie prace są wykonywane przez osoby dobrze wyszkolone, które posiadają odpowiednie kwalifikacje. Do prac iniekcyjnych należy stosować specjalistyczny sprzęt oraz odzież ochronną.

 

LBJ Usługi Budowlane

Izolacje bezszwowe, izolacje powłokowe, sklejanie rys - postaw na LBJ!

Wzmacnianie, uszczelnianie dylatacji i przecieków, ochrona i naprawa konstrukcji budowlanych to podstawowy zakres działań firmy LBJ Usługi Budowlane. Oferta przeznaczona jest dla klientów z Warszawy i okolic.

Uszczelnianie konstrukcji budowlanych w Warszawie

Pracownicy firmy przez cały czas rozwijają swoje umiejętności, dzięki czemu ich doświadczenie jest stale wzbogacane. Pozwala to na fachową realizację usług budowlanych przez wykwalifikowaną kadrę, która gwarantuje wysoki poziom każdej realizacji. Podczas wykonywania każdego zlecenia firma LBJ Usługi Budowlane korzysta wyłącznie z najlepszych materiałów, oferowanych przez najlepszych producentów na rynku, takich jak m.in. Remmers, Schomburg, Sika, Webac, De Neff, czy Deitermann. Firma specjalizuje się przede wszystkim w nowoczesnych metodach iniekcji ciśnieniowych

Iniekcje

Izolacje bezszwowe i powłokowe

Podstawowym celem izolacji budynku jest zabezpieczenie konstrukcji przed negatywnym działaniem wilgoci. Na skuteczność zabezpieczenia wpływ ma przede wszystkim ciągłość hydroizolacyjna elementów podziemnych obiektu. W celach zabezpieczających wykorzystywane są zwykle bitumiczne oraz mineralne izolacje powłokowe i bezszwowe. Należą do nich m.in.

 • roztwory i emulsje asfaltowe
 • membrany samoprzylepne
 • pasty i lepiki
 • masy uszczelniające
 • papy
 • szlamy
 • bentonity
 • zaprawy krystaliczne

Izolacje bezszwowe są bezrozpuszczalnikowe i bezzapachowe. Pozwalają na szybkie zasypanie fundamentów i cechują się wysoką odpornością na deszcz. Izolacje powłokowe wykonywane są natomiast dla gruntów z niskim poziomem wody, gdzie ograniczają parcie hydrostatyczne na budynek.

Sklejanie rys i przywracanie nośności

Oddziaływanie wody na budynek prowadzi do zawilgocenia murów, a tym samym powstawania pęknięć i rys na ścianach czy posadzkach. Uszkodzenia te są bardzo nieestetyczne i osłabiają właściwości nośne ścian. Sklejanie rys i pęknięć odbywa się przy użyciu iniekcji ciśnieniowej. Polega ona na nawierceniu szeregu otworów wzdłuż rysy, a następnie wtłoczeniu przez nie preparatu iniekcyjnego. Skutecznie i szczelnie wypełnia on rysę w całym przekroju, jednocześnie przywracając nośność ścian. Zagruntowanie iniektorem jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku nadmiernie eksploatowanych tynków. Przywracanie nośności pozwala również na wzmocnienie osłabionych struktur.

Naprawa, ochrona i reprofilacja żelbetu

Powierzchnie betonowe zazwyczaj ulegają degradacji wskutek codziennej eksploatacji. Do czynników negatywnie wpływających na trwałość żelbetowych konstrukcji należy m.in. nadmiar wilgoci, działanie agresywnych związków chemicznych, zmiany temperatury oraz obciążenia statyczne i dynamiczne. Reprofilacja żelbetu oraz wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych zbrojenia powinno być poprzedzone fachową oceną stanu uszkodzonej konstrukcji. Dotyczy to również naprawy elementów żelbetowych stropów ceramicznych. Firma LBJ Usługi Budowlane jest w stanie zapewnić profesjonalne dostosowanie poziomu zawilgocenia materiału oraz zwiększenie jego odporności na czynniki mechaniczne i fizyczne.

LBJ Usługi Budowlane